Лечение със зъбни импланти

Какво представляват зъбните импланти ?

Зъбните импланти представляват вътрекостни винтове, които заместват липсващите зъби. Основната цел на имплантите е да възстановят липсващи единични зъби или да осигурят достатъчно опорни зъби за поставянето на съответните протезни конструкции. По този начин се елиминират част от негативните страни на протетичното възстановяване. Хубаво е зъбните импланти да се поставят навреме, за да се избегнат бъдещи по-сериозни проблеми със зъбите.

От какво са изработени зъбните импланти ?


Зъбни импланти, които се приемат от човешкия организъм, трябва да са изработени от материал, който да не предизвиква имунен отговор.

Такъв материал е Ti - той позволява настъпването на остеоинтеграция, т.е. образуването на нова костна структура около импланта.

След поставянето на импланта, започва остеоинтегрирането, което е най-активно до 3-6 месеца. След този период импланта може да бъде окончателно натоварен, като се изработи и постави съответната протезна конструкция. До този момент пациентът може да носи временна конструкция.

Поставяне на зъбните импланти


Поставянето на импланта се предшества от задължителни параклинични изследвания и задълбочен анализ. Самата манипулация се извършва с местна анестезия. След поставянето на упойката по хирургичен път се отпрепарира ламбо - разкрива се коста, след което мястото се подготвя, импланта се поставя и накрая венецът се зашива. След поставянето на импланта е необходимо полагането на пост-оперативни грижи, както от стоматолога, така и от пациента. Извършват се периодични контролни прегледи, в които чрез интраорален преглед трябва да се оцени състоянието на заобикалящата импланта гингивална тъкан, а на рентгенография да се види степентта на остеоинтеграция и структурата на костта около импланта.

За успешното лечение са от голяма важност и грижите, които пациента полага. Необходимо е ежедневно почистване около импланта със специални интердентални четки и старателно поддържане на личната орална хигиена. Имплантната система, която д-р Кирякова използва в своята практика е Allfit Kos Implant System, създадена от Dr. Ihde. 

 
 

The Allfit implant system

KOS

Odoo - Sample 3 for three columns