Изработване на керамични фасети


Керамични фасети представляват много тънки обвивки от специална стоматолигична керамика, която се добавя към външната част на зъба с цел цялостна промяна на усмивката на пациента. Тъй като фасетите се изработват по отделно за всеки пациент и се използва високотехнологичен материал, те почти на 100% изглеждат като истински зъбен емайл. Фасетите могат да се употребяват в голям брой корекции. Именно заради гореспоменатите факти, порцелановите фасети са изключително търсени от пациентите, които искат да подобрят усмивката си.

 

Много често пациентите, които поставят порцеланови фасети искат да разрешат един или някои от изброените проблеми:

·         Отчупени части от зъб.

·         Зъби с пукнатини.

·         Може да имате по-голямо разстояние между зъбите.

·         Малки размествания, които нарушават правилната подредба на зъбите.

·         Декоронация


За да се поставят порцеланови фасети е необходимо пациентът да е поддържал добра устна хигиена и да продължи да я поддържа в бъдеще. Да няма болни зъби, които трябва да се адресират след поставянето на фасети. Пациентът трябва да има своите изисквания за това, което иска да постигне, за да може да ги сподели със своя стоматолог. Не на последно място е нужно пациентът да има достатъчно емайл, тъй като тънък слой от него ще бъде премахнат по време на поставянето на фасетите.

Както споменахме по-горе, фасетите се поставят само при добро състояние на зъбите и венците. В случай, че имате проблеми, то те следва да се адресират преди пристъпването на зъбни фасети. Трябва да сте запознати, че поставянето на зъбни фасети е за постоянно. Вашият стоматолог, ще премахне част от емайла, което означава, че ще трябва да продължите да се грижите за фасетите си, ако някой от тях се счупи, отлепи и т.н. Трябва да сте напълно сигурни, че искате да поставите фасети преди да го направите. Ако страдате от бруксизъм, то поставянето на фасети не е препоръчително, тъй като триенето на зъбите може да причини чупенето на порцелана. Разбира се, ако стоматологът ви успее да помогне в разрешаването на проблема с бруксизма, то тогава и поставянето на фасети няма да представлява проблем.


 

Odoo text and image block