Лечение на кариес

Какво представлява кариесът?

Кариес на зъба - това  е може би едно от най-широкоразпространените зъбни заболявания не само в България, а навсякъде по света. Проявява се без възрастови граници – както при деца, така и при възрастни. Добрата новина е, че е намерено лечение за него. Колкото по-рано се установи, че даден зъб има кариес, толкова по-лесно е неговото отстраняване. Разбира се, лечението на кариеса не е елементарен процес. Изискват се няколко стъпки, за да може да се възстанови правилната функция на болия зъб. Заболяването обикновено протича бавно и без симптоми. Ако почувствате болка, то тя най-често се предизвиква, когато кариесът достигне до емайло-дентиновата граница. Тогава токсините от микроорганизмите имат пряк достъп до дентина на зъба и могат лесно да проникнат в него.

Имате кариес на зъба? Как се лекува? 

Лечението на кариес е съставено от няколко етапа: 

·   Остраняване на всички засегнати очастъци и създаването на кавитет.

·   Обработка на дентиновата рана с подходящите медикаменти за целта.

·   Пломбиране на зъба.

Пациентът би следвало да е наясно с всеки един от тези етапи, а зъболекарят от своя страна е длъжен да обясни какво предстои и защо е необходимо да се извършат тези действия. 

 

Как протича лечението, когато имате кариес на зъба?

За да може да се започне работа над болния зъб, се прилага местна упойка, ако пациентът изпитва болка в засегната зона. Такава обикновено е на лице, когато кариесът е среден или дълбок. Болка не се усеща, когато кариесът е малък и не е засегнат дентинът. 

Разбира се, някои паценти са със свръхчувствителни зъби и при тях е доста по-вероятно да е на лице болка при проблемен зъб. Именно затова се препоръчва постаявнето на упойка, която да осигури спокойствие както на пациента, така и на зъболекаря, за да може той да извърши правилно необходимите манипулации. 

Следващата стъпка при лечението е поставяне на кофердам или лигнинова ролка. След това може да се пристъпи към почистване на зъба от самия кариес, което става възможно благодарение на високоскоростни турбини, който са в състояние да изпилят емайла на зъба. 

Ако е нужно да се отстрани кариес от дентина на зъба, тогава се използват бавно оборотни наконечници със стоманени борчета. Важно е засегнатата част от зъба да бъде изцяло премахната преди да се пристъпи към следващата част от лечението. В противен случай, кариесът ще продължи да се развива под новопоставената пломба и ще причини усложнения. 

Следва да се предприеме лечение на зъба с медикаменти според конкретната ситуация. Ако кариесът е дълбок, но зъбът може да се запази жив, най-правилно е да се приложи биологично лечение. Съответно, е правилно да се постави лекарство преди зъбът да се пломбира окончателно. Обикновено това предполага пациентът да се върне в кабинета за допълнителна манипулация след 1-2 дни. 

Следващата манипулация е поставяне на подложка, която трябва да раздели пулпата на зъба от пломбата. Подложките могат да бъдат много различни видове и самият зъболекар преценява коя е най-подходящата според дълбочината на кариеса. 

Най-накрая, след като са извършени гореспоменатите манипулации, се прибягва към поставяне на постоянна пломба. 

 

Какви видове пломби могат да се поставят?

Пломба се поставя едва след като горепосочените манипулации биват извършени. Има разнообразни видове пломби, които се изработват от различни материали. Подборът на правилната пломба зависи както от дълбочината и местоположението на кариеса, така и от предпочитанието на пациента. Не на последно място разбира се е и мнението на зъболекаря. Най-често използваните пломби са от амалгама, химиополимер, фотополимер, гласйономер или лабораторно изработени. Можете да предпочетете пломбите ви да бъдат направени от зъботехник, като тогава ще имате допълнителен избор от метал, злато, керамика и др.


 

Odoo text and image block