Корекция на алвеоларния гребен


Корекцията на алвеоларния гребен представлява оперативно отстраняване на екзостози(премахване на остри костни ръбове) и оформяне на оптимално протезно поле за целите на дефинитивното протетично лечение на горната или долна челюст.

Назъбване на алвеоларния гребен представлява пукнатини и кривини в алвеоларната кост, често проявяващи се с цепнато небце.

Широк алвеоларен гребен означава твърде широки алвеоларни ръбове на горната и долната челюсти, които могат да са болезнени или не.

Алвеоларното увеличаване на костната маса за рехабилитация на зъбни импланти е едно от най-големите предизвикателства за оралните и лицево-челюстните хирурзи.Извеждането на недостатъчно количество вертикална кост по време на увеличаването компрометира правилното позициониране на импланта и последвалата протетична реставрация. Присаждане на зъбна кост е важна част от хирургическата намеса.

Широкият алвеоларен гребен може да се наблюдава при гингивити, стоматити, тумори на челюстта, кисти, остеити, остеомиелити, актиномикоза (гъбична инфекция). Също така при синдром на Стратън-Паркър (Stratton-Parker), синдром на Ампола (Ampola), синдром на Опиц-Рейнолдс-Фицджералд (Opitz-Reynolds-Fitzgerald), синдром на Смит-Лемли-Опиц (Smith-Lemli-Opitz), синдром на Симсън-Голаби-Бемел (Simpson-Golabi-Behmel) и други.

Назъбване на алвеоларния гребен може да се дължи на ембрионални нарушения, генетични дефекти, тератогенни фактори през бременността, хромозомни аномалии, синдром на Корнелия де Ланге, синдром на Пиер Робин, синдром на Даун, недостиг на витамини и минерали през бременността, заешка уста, тумори на челюстите, актиномикоза, кисти и други. Тогава е нужна корекция на алвеоларния гребен.

Присаждане на зъбна  кост е хирургична процедура, при която липсващата кост се замества с костна присадка. Последната не само замества липсващата кост, но и стимулира Вашия организъм да изгради наново изгубената кост. Растежът на тази нова кост подсилва мястото на присаждане като формира мост между Вашата съществуваща кост и присадката. След определено време(4-8 месеца) новоформиралата се кост ще измести голяма част от присадения материал. Направляваната костна регенерация е процедура, при която върху костната присадка се поставя сепарираща мембрана.Тя предотвратява навлизането на чужди на коста клетки и тъкани в областта на присаждането.Също така,при гранулираната форма на присадката се добавят растежни фактори,които способстват за правилното протичане на процесите на костообразуване.Odoo text and image block