Възстановяване на фрактурирани зъби


Много е важно да се запознаете с всички варианти за възстановяване на зъб, който ще бъде изваден или вече е изваден.

 Един от тях е частичното разрушение на короната или по-точно, когато се наблюдава проблем само във видимата му част (коренът не е засегнат). Ако не е било реагирано на време, то тогава фазата преминава в пълно разрушение. Разбира се, можем да говорим и за разрушение, при което е засегната както короната, така и коренът на зъба. Тогава можем да говорим за Фрактура на зъб, счупен зъб или пукнат зъб.

Независимо каква е степента на разрушение, всеки един зъб може да бъде възстановен стига да има здрав корен, венец и кост. 

 

ЧАСТИЧНО РАЗРУШЕНИЕ НА КОРОНАТА НА ЗЪБА

 

Когато пациентът е с частично разрушение на зъба и пулпата не е увредена, зъбът не трябва да се умъртвява. Възстановяването на зъба се извършва с изграждане на пломба. Най-често се препоръчва фотополимерна пломба, а някъде е необходимо да се направи коронка (ако говорим за някой от кътниците).

Ако обаче зъбът е разрушен до такава степен, че е достигната пулпата, то зъбът трябва да се умъртви, нервите трябва да се извадят и каналите да се запълнят.  Това се отнася за фрактура на зъб, счупен зъб или пукнат зъб.

За да се завърши манипулацията е необходимо да се изработи коронка – частична, традиционна или такава с щифт.

 

ПЪЛНО РАЗРУШЕНИЕ НА  КОРОНАТА НА ЗЪБА

 

Ако зъбът ви е с пълно разрушена коронка, то е възможно той да бъде оправен благодарение на коронка с щифт. Това е постижимо при здрав корен и запазени канали. Изграждането на зъба може да стане по два метода.

 

 

РАЗРУШЕНИЕ НА КОРЕНА НА ЗЪБА


Най-тежки са случаите, когато е засегнат и самия корен. Успехът в тези случаи зависи от степента на разрушение на зъба, фазата на костта, венеца и каналите. По-голяма успеваемост за възстановяване имат еднокореновите зъби. Най-често тук възстановяванията се извършват чрез традиционна или частична коронка. Ако обаче разрушението е в по-напреднал стадии, то се препоръчва щифтов инлей или коронка.

 

 

 

 

 


 

Odoo text and image block